Koupé nemovitosti v Bulharsku-postup

 Proč kopit nemovitost v Bulharsku prostřednicstvim Realitni kancelaře Profi reality?

 

My jsme jedna z mála realitek, která nabízí celoroční provoz kanceláře v Bulharsku. Na místě je celoročně česky

mluvící realitní makléř. My známe dobře místní poměry a zákony. Jsme schopni reagovat a zasáhnout pro každou

nepředvídatelnou situaci a postarat se o vaši nemovitost.

 

Vlastnit nemovitost v zahraničí obnáší spoustu angažmá i po prodeji. My jsme jedna z mála realitek, která Vám poskytne poprodejní

servis. Proto je lépe před nákupem dobře zvážit všechny detaily a vybrat si tu správnou Realitku,kterou budete mít vždy po ruce!

 Koupě nemovitosti v Bulharsku základní kroky:

Krok 1:Jakmile je vybrána požadovaná nemovitost, zaplatí se rezervační poplatek ve výši 500 až 2000 EUR za rezervaci nemovitosti podle typu a ceny nemovitosti.

  • Naši právníci kontrolují všechny doklady o nemovitosti a připravují předběžnou smlouvu

  • Do jednoho měsíce od jejího podpisu je zaplacena první splátka, která obvykle činí 30% hodnoty nemovitosti / procentní sazba se liší podle toho, zda je nemovitost dokončena nebo je ješte nedostavena.

  • Po splacení všech splátek za nemovitost je nemovitost převedena u notáře na nového vlastníka a vydává se notářský akt(list vlastnicství).

Při koupi nemovitosti ve fázi výstavby se vystavuje notářský akt/list až po dokončení stavby.

Osoby, které kupují nemovitosti v Bulharsku, potřebují pouze pas nebo občanský průkaz totožnosti.

Všechny ostatní dokumenty jsou vystaveny, u notáře.

Především je třeba si uvědomit, že při prodeji majetku vyžadujete souhlas manžela/ky, jestli prodávaná nemovitost byla zakoupena za právoplatným manželství. To lze provést jak osobně, tak prostřednictvím plné moci od manžela/ky. Podle bulharské legislativy, jestli nemovitost byla nabyta jedním z manželů v období právoplatným manželským vztahů, automaticky nemovitost je ve vlastnicství obou manželů bez ohledu kdo je zapsán jako vlastník v listu vlastnictví.

Při nákupu nemovitosti je potřeba vyplnit 2 deklarace, které jsou dané zákonem.

1./Prohlášení o rodinném stavu-aby bylo zřejmé jestli kupec je v právoplatném manželském vztahu či nikoliv.

2./Prohlášení o peněžním původu-Deklarujete původ finančních prostředků se kterými nemovitost kupujete(např. soukromé úspory, výdělky z byznysu atd. kvůli praní špinavých peněz, podmínka daná ze směrnice EU,( to jsou pouze formality, nemusíte se obávat, že musíte ponechat prohlášení potvrzující svůj příjem).

Krok 2:Předběžná smlouva - Předběžná smlouva o prodeji nemovitosti je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, stanovuje podmínky mezi stranami , stanuvuje termíny pro všechny splátky a celkovou splatnost nemovitosti, údaje prodávajícího a kupujícího, údaje o nemovitosti, cenu,atd.,zpravidla nemusí být notařsky ověřena. Předběžná smlouva obsahuje všechny prvky konečné smlouvy Notařského aktu .

Předběžná smlouva zavazuje obě strany v budoucnu uzavřít konečnou smlouvu - notářskou listinu, která převede vlastnictví nemovitosti na nového majitele. Předběžná smlouva musí být nutně písemná, není podmínkou být notářem oveřena, ale má právní sílu.

 

Krok 3:Notářský akt/listina - Jedná se o konečnou smlouvu o koupi a prodej nemovitosti. Jakmile prodavající obdrží kupní ceny za prodávanou nemovitost ze strany kupujícího, notář provede Notářský převod majetku na nového vlastníka, to se odehrává před notářem po předem stanoveném dnu a čas a předložení návrhu notářské listiny a všechny potřebné dokumenty ze strany advokátem, který zastupuje kupujícího .

Samotná notářská listina je obdržena do 7 pracovních dnů od datumu, kterým byla zapsána na nového majitele. V době notářského převodu jsou rovněž zaplaceny všechny daně a poplatky ze strany kupujícího.

Podle bulharských právních předpisů je nutno do dvou měsíců od obdržení notářského zápisu do katastru nemovitostí zaregistrovat nemovitost v územní daňové inspekci.

 

 

 

Pro úplné vyčerpávající informace se obratte na naše obchodní zástupce nebo nás kontaktujte přímo.

Děkujeme


Rychlé vyhledávání:
Lokalita:

Vybrat město nebo část obce:

Část obce nebo název komplexu:
Druh nemovitosti:

EUR

EUR

Prodej Nájem


Rozšířené hledání